// REDJACK_AFTER_ACTION_DATA_SHARE_00052.../
//REDJACK_UNIT07.../
//SYS_LINK_REDJACK_UNIT07_REDJACK_UNIT00...CONNECTION ESTABLISHED
//Downloading UNIT00 combat feed...
//Uploading UNIT07 combat feed...
//SYS_LINK_ REDJACK_UNIT07_ REDJACK_UNIT01...CONNECTION ESTABLISHED
//Downloading UNIT01 combat feed...
//Uploading UNIT07 combat feed...
//SYS_LINK_ REDJACK_UNIT07_ REDJACK_UNIT02...CONNECTION ESTABLISHED
//Downloading UNIT02 combat feed...
//Uploading UNIT07 combat feed...
//SYS_LINK_ REDJACK_UNIT07_ REDJACK_UNIT03...CONNECTION ESTABLISHED
//Downloading UNIT03 combat feed...
//Uploading UNIT07 combat feed...
//SYS_LINK_ REDJACK_UNIT07_ REDJACK_UNIT04...CONNECTION ESTABLISHED
//Downloading UNIT04 combat feed...
//Uploading UNIT07 combat feed...
//SYS_LINK_ REDJACK_UNIT07_ REDJACK_UNIT05...CONNECTION ESTABLISHED
//Downloading UNIT05 combat feed...
//Uploading UNIT07 combat feed...